Biztospont Kárrendező Iroda és Járműszerviz

Mi a teendő ha baleset történt?Ha valaki megsérült:

Hívjanak orvost, és értesítsék a rendőrséget! A baleset következtében kialakult helyzetet csak akkor szabad megváltoztatni, ha az a sérült védelme vagy a forgalom biztonsága érdekében szükséges.

Az érdekeltek csak akkor hagyhatják el a helyszínt, ha elsősegélyre van szükségük, vagy a rendőrséget hívják.

Ha személyi sérülés nem történt, de anyagi kár keletkezett:

Ki kell tölteni a Baleseti bejelentőt, és mindkét félnek alá kell írnia. Mindez pusztán a baleset körülményeinek rögzítésére szolgál, nem a felelősség elismerésére.


Kitöltéshez nem szükséges a felek megegyezése: ellentétes kárleírások közölhetők.

A Baleseti bejelentőt a baleset helyszínén kell kitölteni.

  • két jármű esetén csak egy nyomtatványt töltsenek ki (3 jármű esetén 2-t stb) Használjanak golyóstollat, és írjanak erőteljesen, hogy a másolat olvasható legyen. Mindegy, hogy ki szolgáltatja vagy tölti ki, de mindkét félnek alá kell írnia!

Kitöltéskor vegyék figyelembe a következőket:

  • a 6. és 8. pontot a kötelező felelősségbiztosítási kötvény (ill. zöldkártya),
  • a 9. pontot a jogosítvány adataival egyeztetően szíveskedjenek kitölteni
  • a 10. pontban a nyíl az ütközés irányát, a hegye az ütközés pontját mutassa,
  • csak azokat a közlekedési helyzeteket (12. pont 1-17 kérdés) jelölje meg kereszttel, amelyek az Ön járművére vonatkoznak, és végül adja meg az Ön által jelölt mezők számát.
  • feltétlenül készítsenek vázlatrajzot a balesetről.
  • a 14.pontban nyilatkozzanak a felelősségre vonatkozóan!
  • sorolja fel a baleset tanúit, közölje címüket. Ez akkor fontos, ha a baleset résztvevői között véleménykülönbség van.
  • a kitöltés és aláírás után a Baleseti bejelentő szétválasztandó, mindkét fél kap egy példányt.

A szétválasztás után a Baleseti bejelentőt ne módosítsa.

Ha a másik fél külföldi állampolgár:

A Baleseti bejelentő a CEA – Comité Européen des Assurances (Európai Biztosítók Bizottsága) által készített mintának felel meg. Ha a balesetben érdekelt másik fél ugyanilyen, a CEA által engedélyezett, de idegen nyelvű nyomtatvánnyal rendelkezik, az ugyanúgy érvényes, annak minden pontja és a szövege megegyezik a magyar változatéval. Ezért az is kitölthető és felhasználható.

A kitöltött baleseti bejelentővel keresse irodánkat vagy a jármüszervizt elérhetőségeinken!